W dzisiejszych czasach coraz więcej firm decyduje się na przejście na pracę zdalną, a także przeniesienie swoich usług i danych do chmury czy innych środowisk wirtualnych rezygnując z lokalnych centrów danych. Działanie to wymusza na pracownikach korzystanie z połączeń sieciowych pozwalających na pracę w oddalonym środowisku zdalnym. Niestety, niezabezpieczone połączenie zdalne do firmy może nieść ze sobą szereg zagrożeń, które mogą prowadzić do poważnych konsekwencji i sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dla danych firmowych. W poniższym artykule omówione zostały najważniejsze zagrożenia związane z niezabezpieczonym połączeniem zdalnym do firmy oraz sposoby na podniesienie bezpieczeństwa.  

Niezabezpieczone połączenie do firmy – zagrożenia 

Wirusy i złośliwe oprogramowanie – złośliwe oprogramowanie może przenikać do systemów zdalnych firmy poprzez niezabezpieczone połączenie sieciowe, co może prowadzić do utraty ważnych danych i informacji biznesowych. Połączenie, które nie jest szyfrowane jest łatwe do podsłuchania oraz pozwala na pewne modyfikacje w ruchu. 

Nieautoryzowany dostęp – niezabezpieczone połączenie zdalne może umożliwić nieuprawnionym osobom dostęp do poufnych informacji firmy, np. danych finansowych czy informacji personalnych pracowników. Tego typu połączenia są łatwym celem dla hakerów. Wszystko to, co nie szyfrowane jest przesyłane w sposób całkowicie otwarty i jeśli pomiędzy nami, a systemami firmowymi znajdzie się haker, może z łatwością podsłuchać i podejrzeć wszystkie pakiety, które wymieniamy z systemami firmowymi, a w konsekwencji widzi niemal wszystko to co my. 

Możliwe ataki – niezabezpieczone są wręcz zaproszeniem dla cyberprzestępców i przyczyniają się do ataków.  

Naruszenie zasad RODO – niezabezpieczone połączenie zdalne do firmy może prowadzić do naruszenia zasad ustawy RODO. Może to skutkować poważnymi konsekwencjami prawno-finansowymi dla naszej organizacji.


Jak podnieść bezpieczeństwo dostępu zdalnego do firmy? 

Używanie protokołu VPN – VPN to wirtualna sieć prywatna, która umożliwia bezpieczne i szyfrowane połączenie zdalne. W celu zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa, warto wykorzystać specjalne oprogramowanie lub gotowe urządzenia sieciowe, które umożliwiają uruchomienie serwera VPN i jego zarządzanie. 

Wykorzystanie zabezpieczeń wielopoziomowych – jednym ze sposobów na zabezpieczenie środowiska do pracy zdalnej naszej firmy jest wykorzystanie zabezpieczeń wielopoziomowych, takich jak firewall, antywirus, antyspam czy systemy wykrywania zagrożeń. Takie oprogramowanie powinno być zainstalowane po obu końcach systemów, zarówno na komputerach użytkowników, jak i na serwerach pośredniczących i na końcowych. Pozwoli to na wielopoziomowe i wielowektorowe działanie przeciw wszelkim zagrożeniom. 

Używanie silnych haseł – silne i unikalne hasła są niezbędne do ochrony przed nieautoryzowanym dostępem. Pracownicy powinni być zachęcani do korzystania z haseł składających się z liter, cyfr i znaków specjalnych oraz do regularnej zmiany hasła, choć z tym ostatnim nie za często. Zbyt częsta i wymuszana zmiana haseł prowadzi do zapisywania ich przez mniej doświadczonych pracowników. 

Aktualizacja oprogramowania – regularna aktualizacja oprogramowania jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa systemu. Aktualizacje oprogramowania często zawierają poprawki związane z bezpieczeństwem, które zwiększają odporność systemów na ataki. 

Edukacja i szkolenia – pracownicy powinni być szkoleni w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego i świadomości zagrożeń, tak aby byli w stanie rozpoznać potencjalne zagrożenia i uniknąć niebezpiecznych sytuacji. Szkolenia powinny być rutynową procedurą podejmowaną przez firmy w dobie tak wielu zagrożeń np. phishingowych, które każdego dnia są wykorzystywane do przełamywania zabezpieczeń. 

Kontrola dostępu – organizacje powinny wprowadzać odpowiednie zabezpieczenia, takie jak kontrola, w celu ograniczenia dostępu do poufnych informacji. Wszyscy pracownicy powinni mieć dostęp tylko do informacji, które są niezbędne do wykonywania swoich obowiązków. Dostęp do wrażliwych danych powinien być ściśle nadzorowany i ograniczony do minimum. 

Niezabezpieczone połączenie zdalne do firmy – podsumowanie 

Warto podkreślić, że zagrożenia związane z niezabezpieczonym połączeniem zdalnym są ciągle aktualne i stanowią poważne wyzwanie dla przedsiębiorstw. Wraz z rosnącą popularnością pracy zdalnej, a zwłaszcza w kontekście nowych regulacji normujących pracę zdalną dla pracowników etatowych, konieczne jest wdrażanie nowoczesnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo systemów i danych organizacji. Współczesne przedsiębiorstwa powinny zawsze mieć na uwadze kwestie związane z cyberbezpieczeństwem. Firmy, których pracownicy korzystają z homeoffice powinny zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie swoich systemów przed atakami i kradzieżą danych, aby uniknąć strat finansowych i reputacyjnych. Odpowiednie zabezpieczenie połączenia zdalnego jest niezbędne, aby pracownicy mogli bezpiecznie pracować z dowolnego miejsca.  

Dodatkowo firmy powinny inwestować w szkolenia dla pracowników, aktualizacje oprogramowania oraz wdrożenie zabezpieczeń wielopoziomowych. Dzięki temu będą w stanie zapewnić bezpieczeństwo swoim systemom oraz chronić dane. Warto zaznaczyć, że odpowiednie zabezpieczenia są kluczowe w przypadku pracy zdalnej, ale powinny być stosowane również w przypadku pracy w biurze, gdyż zagrożenia związane z cyberprzestępczością są powszechniejsze tym bardziej im więcej systemów pracuje online.