Niezabezpieczone połączenie zdalne do firmy może nieść ze sobą szereg zagrożeń, które mogą prowadzić do poważnych konsekwencji i sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dla danych firmowych. W poniższym artykule omówione zostały najważniejsze zagrożenia związane z niezabezpieczonym połączeniem zdalnym do firmy oraz sposoby na podniesienie bezpieczeństwa.