Biorąc pod uwagę coraz większą ilość zagrożeń we współczesnym świecie wirtualnym jedną z najbardziej istotnych gałęzi jest szeroko pojęte bezpieczeństwo nie tylko danych, ale i całych sieci. W gąszczu coraz większej ilości informacji warto znać podstawowe technologie służące do zbierania, analizy i raportowania o zdarzeniach w sieci. Jedną z nich jest SIEM i to właśnie jej poświęcony jest poniższy artykuł.  

SIEM (Security Information and Event Management) to technologia, która umożliwia zbieranie, analizowanie i raportowanie informacji o zdarzeniach bezpieczeństwa w sieci. System ten pozwala na skuteczne monitorowanie i reagowanie na zagrożenia w sieci. Podstawową funkcją SIEM jest zbieranie i analiza logów z różnych źródeł, takich jak urządzenia sieciowe, systemy operacyjne, aplikacje oraz urządzenia końcowe. SIEM przetwarza te dane w czasie rzeczywistym i wykorzystuje zaawansowane algorytmy analizy, aby wykrywać podejrzane aktywności i zagrożenia. Po wykryciu zagrożenia, SIEM ma za zadanie poinformowanie o tym administratora lub zespół bezpieczeństwa za pomocą różnych alarmów, lub raportów. Technologia SIEM pozwala również na podejmowanie aktywnych działań w czasie rzeczywistym, takich jak blokowanie ruchu sieciowego lub zmiana konfiguracji urządzeń sieciowych, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się zagrożenia i eskalacji zagrożeń. SIEM jest niezwykle ważnym elementem infrastruktury bezpieczeństwa, szczególnie w dużych przedsiębiorstwach, gdzie konieczne jest monitorowanie dużej ilości urządzeń i aplikacji. SIEM pozwala na szybkie wykrycie i reagowanie na zagrożenia, co przyczynia się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa sieci. 

Najważniejsze funkcje SIEM

Wiemy już czym jest i po co się ją stosuje, zatem warto przyjrzeć się najważniejszym funkcjom technologii SIEM. Kilka z nich wymienionych zostało już na wstępie tego artykułu, ale postaram się nieco bardziej je rozwinąć. 

Zbieranie logów z różnych źródeł 
Jedną z głównych funkcji SIEM jest zbieranie logów z różnych źródeł w sieci, takich jak urządzenia sieciowe, systemy operacyjne, aplikacje i urządzenia końcowe. Logi te zawierają informacje o zdarzeniach i aktywnościach w sieci, takie jak logowanie, połączenia sieciowe, transakcje itp. 

Analiza logów 
SIEM przetwarza zebrane logi i wykorzystuje zaawansowane algorytmy analizy, aby wykryć podejrzane aktywności i zagrożenia. W ramach analizy SIEM porównuje zdarzenia z wcześniejszymi zdarzeniami w celu wykrycia anomalii i nieprawidłowości. 

Wykrywanie zagrożeń 
Jednym z głównych celów SIEM jest wykrywanie zagrożeń w sieci. SIEM wykorzystuje zaawansowane techniki analizy danych, takie jak uczenie maszynowe i sieci neuronowe, aby wykrywać zagrożenia w czasie rzeczywistym. 

Alertowanie 
Po wykryciu zagrożenia, SIEM informuje o tym administratora lub zespół bezpieczeństwa za pomocą powiadomień, alarmów lub raportów. Alertowanie pozwala na szybkie reagowanie na zagrożenia i zapobieganie dalszym szkodom. 

Raportowanie 
SIEM generuje raporty na temat zdarzeń i aktywności w sieci, które mogą być wykorzystane do audytów i analizy trendów. Raportowanie pozwala na lepsze zrozumienie zagrożeń i aktywności w sieci oraz podejmowanie odpowiednich działań. 

Automatyzacja 
W celu szybkiego reagowania na zagrożenia, SIEM oferuje funkcje automatyzacji, takie jak blokowanie ruchu sieciowego lub zmiana konfiguracji urządzeń sieciowych. Automatyzacja pozwala na szybkie i skuteczne rozwiązywanie problemów w sieci. 

Integracja 
SIEM może być zintegrowany z innymi narzędziami bezpieczeństwa, takimi jak systemy detekcji zagrożeń (IDS) i systemy zapobiegania włamaniom (IPS), aby zapewnić kompleksową ochronę sieci. 

Utrzymywanie zgodności z regulacjami i standardami 
SIEM może pomóc organizacjom w utrzymaniu zgodności z regulacjami i standardami, takimi jak GDPR, PCI DSS czy HIPAA, poprzez zbieranie i analizowanie logów, generowanie raportów oraz monitorowanie zdarzeń związanych z danymi osobowymi. 

Monitorowanie użytkowników 
SIEM może monitorować aktywności użytkowników w sieci, takie jak logowanie, przeglądanie stron internetowych czy korzystanie z aplikacji. Dzięki temu można wykrywać nieuprawnione aktywności oraz nieprawidłowe wykorzystanie zasobów sieciowych przez pracowników. 

Analiza anomalii sieciowych 
SIEM może wykorzystywać zaawansowane algorytmy analizy danych, aby wykrywać anomalia w zachowaniu sieci. Dzięki temu można wykrywać nieprawidłowości, takie jak ataki DDoS czy próby włamań. SIEM oferuje analizę wielopoziomową, co oznacza, że może analizować dane z różnych źródeł i poziomów w sieci, takich jak warstwa aplikacji, systemów operacyjnych czy urządzeń sieciowych. Dzięki temu można wykrywać zaawansowane zagrożenia, które wykorzystują wiele poziomów w sieci. 

Korzystanie z big data 
SIEM wykorzystuje technologie big data, takie jak Hadoop czy Spark, aby przetwarzać i analizować duże ilości danych z logów. Dzięki temu można wykrywać skomplikowane wzorce i anomalia w danych, które mogą wskazywać na zagrożenia. 

Real-time Threat Intelligence 
SIEM może korzystać z usług Threat Intelligence, które dostarczają aktualnych informacji o zagrożeniach w czasie rzeczywistym. Dzięki temu można szybciej reagować na nowe zagrożenia i unikać szkód. 

Narzędzia wykorzystujące SIEM

Wiemy już czym jest, jakie spełnia funkcje i dlaczego jest tak istotna w procesie bezpieczeństwa firmy. Przejrzyjmy zatem rynek pod kątem rozwiązań wykorzystujących technologię SIEM. Niektóre z nich są dość oczywiste i często wykorzystywane, część jednak może być zaskoczeniem, ale to także SIEM i spokojnie można opracowując odpowiednie reguły i triggery osiągnąć to co oferują komercyjne produkty.

Z najbardziej znanych rozwiązań wykorzystujących tą technologię to między innymi: 

IBM QRadar – platforma SIEM opracowana przez IBM. Oferuje wiele funkcji, w tym monitorowanie zdarzeń, analizę logów, wykrywanie anomalii oraz generowanie raportów. 

Splunk Enterprise Security – rozwiązanie SIEM opracowane przez Splunk. Oferuje funkcje, takie jak zbieranie i analiza logów, wykrywanie zagrożeń w czasie rzeczywistym oraz generowanie raportów. 

McAfee Enterprise Security Manager – platforma SIEM opracowana przez McAfee. Oferuje wiele funkcji, w tym analizę logów, wykrywanie anomalii, monitorowanie zagrożeń oraz integrację z innymi narzędziami bezpieczeństwa. 

LogRhythm – platforma SIEM, która oferuje funkcje, takie jak zbieranie i analiza logów, wykrywanie anomalii oraz monitorowanie zagrożeń. Rozwiązanie wykorzystuje zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego do wykrywania zagrożeń. 

AlienVault USM – rozwiązanie opracowane przez AlienVault. Oferuje funkcje, takie jak zbieranie i analiza logów, wykrywanie anomalii, integrację z innymi narzędziami bezpieczeństwa oraz dostęp do bazy zagrożeń. 

Fortinet FortiSIEM – narzędzie stworzone przez Fortinet. Oferuje wiele funkcji, w tym zbieranie i analizę logów, wykrywanie anomalii, monitorowanie zagrożeń oraz integrację z innymi narzędziami bezpieczeństwa. 

RSA NetWitness Platform – platforma SIEM opracowana przez RSA. Oferuje funkcje, takie jak zbieranie i analiza logów, wykrywanie zagrożeń w czasie rzeczywistym oraz integrację z innymi narzędziami bezpieczeństwa. 

ArcSight – SIEM opracowany przez Micro Focus. Oferuje wiele funkcji, w tym monitorowanie zdarzeń, analizę logów, wykrywanie anomalii oraz generowanie raportów. 

ELK Stack – open source’owe narzędzie SIEM, składające się z trzech komponentów: Elasticsearch, Logstash i Kibana. Pozwala na zbieranie, przetwarzanie, analizowanie i wizualizację logów oraz innych danych z różnych źródeł. 

Graylog – open source’owe narzędzie SIEM, które oferuje wiele funkcji, takich jak zbieranie i analizowanie logów, wykrywanie anomalii oraz generowanie raportów. 

OSSIM – open source’owa platforma SIEM opracowana przez AlienVault. Oferuje wiele funkcji, takie jak zbieranie i analiza logów, wykrywanie anomalii, integrację z innymi narzędziami bezpieczeństwa oraz dostęp do bazy zagrożeń. 

LogPoint – komercyjna platforma SIEM, która oferuje wiele funkcji, takie jak zbieranie i analiza logów, wykrywanie anomalii, monitorowanie zagrożeń oraz integrację z innymi narzędziami bezpieczeństwa. 

SolarWinds Security Event Manager – komercyjna platforma SIEM, która oferuje funkcje, takie jak zbieranie i analiza logów, wykrywanie zagrożeń w czasie rzeczywistym oraz generowanie raportów. 

ManageEngine EventLog Analyzer – komercyjne narzędzie SIEM, które oferuje wiele funkcji, takie jak zbieranie i analiza logów, wykrywanie anomalii oraz generowanie raportów. 

Rapid7 InsightIDR – komercyjna platforma SIEM, która oferuje funkcje, takie jak zbieranie i analiza logów, wykrywanie zagrożeń w czasie rzeczywistym oraz integrację z innymi narzędziami bezpieczeństwa. 

Przykłady wykorzystania SIEM w różnych sektorach

Technologie SIEM są szeroko wykorzystywane na rynku usług IT, zarówno przez duże korporacje, jak i małe firmy. Niżej przedstawione zostało w jaki sposób technologia SIEM może pomóc w zakresie bezpieczeństwa biorąc pod uwagę różne branże: 

Usługi chmurowe – w usługach chmurowych SIEM jest wykorzystywany do monitorowania i ochrony środowisk chmurowych przed zagrożeniami cybernetycznymi, takimi jak ataki DDoS, włamania czy kradzieże danych. Rozwiązania SIEM są wykorzystywane do zbierania i analizy logów z różnych źródeł w chmurze, takich jak aplikacje, serwery, routery, itp. W ten sposób możliwe jest wykrycie podejrzanych zachowań i natychmiastowa reakcja na nie. 

Usługi hostingowe – w usługach hostingowych SIEM jest wykorzystywany do monitorowania serwerów i aplikacji, w celu wykrycia anomalii i zagrożeń. Rozwiązania SIEM pozwalają na zbieranie i analizę logów z różnych źródeł, takich jak serwery, bazy danych, systemy operacyjne i aplikacje. W ten sposób możliwe jest wykrycie podejrzanych zachowań, takich jak nieautoryzowane próby logowania, próby ataków lub anomalie w wykorzystaniu zasobów serwerowych. 

Usługi e-commerce – w usługach e-commerce SIEM jest wykorzystywany do ochrony przed atakami cybernetycznymi, takimi jak kradzieże danych lub oszustwa płatnicze. Rozwiązania SIEM pozwalają na zbieranie i analizę logów z różnych źródeł, takich jak systemy płatnicze, serwery, aplikacje i sieci. W ten sposób możliwe jest wykrycie podejrzanych transakcji lub prób włamania do systemów e-commerce. 

Usługi finansowe – w usługach finansowych SIEM jest wykorzystywany do ochrony przed atakami cybernetycznymi i kradzieżami danych finansowych. Rozwiązania SIEM pozwalają na zbieranie i analizę logów z różnych źródeł, takich jak systemy płatnicze, serwery, aplikacje i sieci. W ten sposób możliwe jest wykrycie podejrzanych transakcji lub prób włamania do systemów finansowych. 

Usługi telekomunikacyjne – w usługach telekomunikacyjnych SIEM jest wykorzystywany do monitorowania i ochrony sieci przed zagrożeniami cybernetycznymi, takimi jak ataki DDoS, włamania czy kradzieże danych. Rozwiązania SIEM pozwalają na zbieranie i analizę logów z różnych źródeł, takich jak routery, serwery, aplikacje i sieci. W ten sposób możliwe jest wykrycie podejrzanych zachowań i natychmiastowa reakcja na nie. 

Usługi zdrowotne – w usługach zdrowotnych SIEM jest wykorzystywany do monitorowania i ochrony danych medycznych przed zagrożeniami cybernetycznymi. Rozwiązania SIEM pozwalają na zbieranie i analizę logów z różnych źródeł, takich jak systemy informatyczne, bazy danych, urządzenia medyczne i sieci. W ten sposób możliwe jest wykrycie podejrzanych zachowań, takich jak próby nieautoryzowanego dostępu do danych medycznych lub próby kradzieży danych pacjentów. 

Usługi energetyczne – w usługach energetycznych SIEM jest wykorzystywany do monitorowania i ochrony infrastruktury energetycznej przed zagrożeniami cybernetycznymi. Rozwiązania SIEM pozwalają na zbieranie i analizę logów z różnych źródeł, takich jak systemy sterowania, systemy nadzoru, urządzenia pomiarowe i sieci. W ten sposób możliwe jest wykrycie podejrzanych zachowań, takich jak próby ataków na infrastrukturę energetyczną lub próby nieautoryzowanego dostępu do systemów sterowania. 

Usługi transportowe – w usługach transportowych SIEM jest wykorzystywany do monitorowania i ochrony infrastruktury transportowej przed zagrożeniami cybernetycznymi. Rozwiązania SIEM pozwalają na zbieranie i analizę logów z różnych źródeł, takich jak systemy sterowania, systemy nadzoru, urządzenia pomiarowe i sieci. W ten sposób możliwe jest wykrycie podejrzanych zachowań, takich jak próby ataków na infrastrukturę transportową lub próby nieautoryzowanego dostępu do systemów sterowania.