Wszystkim zainteresowanym rozwiązaniem świątecznego konkursu przesyłamy film, przygotowany przez twórcę zadania.

Zobacz jak należało przejść każdy z kroków, aby odnaleźć flagę, potwierdzającą zwycięstwo.

Jeżeli link się nie odtwarza, kliknij tutaj.