Docker to popularna platforma konteneryzacji oprogramowania, która umożliwia izolację aplikacji w kontenerach. Kontenery to przenośne jednostki oprogramowania, które zawierają aplikacje oraz ich zależności i środowisko wykonawcze. Dzięki temu, że kontenery są izolowane od hosta i od siebie nawzajem, Docker zapewnia nie tylko większą wydajność, ale także zwiększa bezpieczeństwo aplikacji. 

Warto nie tylko potrafić pracować z Dockerem i wiedzieć, jakie są jego korzyści, ale także zdawać sobie sprawę z zagrożeń bezpieczeństwa, które generuje. Jak odpowiednio przygotować środowisko i na jakie zagrożenia uważać, żeby nasza przygoda z kontenerami była nie tylko łatwa, ale także bezpieczna? Zapraszamy do lektury artykułu, w którym przedstawiamy zagrożenia bezpieczeństwa w Dockerze i przestawiamy sposoby ich rozwiązywania.  

Zagrożenia bezpieczeństwa w Dockerze

Korzystanie z Dockera niesie ze sobą pewne ryzyko związane z bezpieczeństwem. Najważniejsze zagrożenia bezpieczeństwa w Dockerze, to: 

 • Ataki hackerskie – atakujący mogą próbować przejąć kontrolę nad kontenerem lub hostem w celu uzyskania poufnych informacji lub wykorzystania systemu do innych nielegalnych działań. 
 • Ataki DDoS – kontenery i aplikacje działające wewnątrz nich mogą być celem ataków typu DDoS, co prowadzi do przeciążenia systemu i jego niestabilności. 
 • Wprowadzanie szkodliwego oprogramowania – atakujący mogą wprowadzić do systemu szkodliwe oprogramowanie, takie jak wirusy, trojany czy ransomware.
 • Niebezpieczne obrazy Docker – niektóre obrazy Docker mogą zawierać złośliwe oprogramowanie, co prowadzi do naruszenia bezpieczeństwa systemu. Zwłaszcza jeśli często korzystamy z obrazów umieszczanych publicznie. 
 • Nieodpowiednia konfiguracja – błędna konfiguracja kontenerów lub hosta może prowadzić do naruszenia bezpieczeństwa systemu, np. brak zabezpieczeń sieciowych lub błędna konfiguracja uprawnień. 
 • Słabe hasła – nieodpowiednio skonfigurowane hasła aplikacji, baz służące do uruchamiania kontenerów mogą prowadzić do naruszenia bezpieczeństwa systemu. 
 • Nieaktualne oprogramowanie – nieaktualne oprogramowanie w systemie lub kontenerach może prowadzić do naruszenia bezpieczeństwa system, ponieważ nie zawiera najnowszych łat poprawiających podatności. 
 • Ataki side-channel – niektóre ataki polegają na wykorzystaniu informacji uzyskanych z ruchu sieciowego, co może prowadzić do wycieku poufnych informacji. 
 • Ataki na wewnętrzną sieć Docker – Docker umożliwia tworzenie wewnętrznej sieci, która zapewnia izolację między kontenerami. Atakujący mogą próbować przełamać tę izolację i uzyskać dostęp do innych kontenerów w tej samej sieci. 
 • Brak kontroli nad wersjami oprogramowania – Docker umożliwia łatwe tworzenie i dystrybucję obrazów kontenerów, co oznacza, że może być trudno nadążyć za wersjami i ich zgodnością z zależnościami. Prowadzi to do potencjalnych problemów z bezpieczeństwem. 
 • Nieuprawnione dostępy do kontenerów – błędna konfiguracja uprawnień może prowadzić do nieuprawnionego dostępu do kontenerów, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa systemu. 
 • Niewystarczające zabezpieczenia sieciowe – Docker umożliwia łatwe tworzenie i konfigurację wewnętrznych sieci. Zagrożeniem jest nieprawidłowa konfiguracja lub brak odpowiednich zabezpieczeń, co może prowadzić do naruszenia bezpieczeństwa systemu. 
 • Brak kontroli nad działaniem kontenerów – kontenery w Dockerze mają duże uprawnienia, co może prowadzić do potencjalnego naruszenia bezpieczeństwa systemu, jeśli nie są odpowiednio kontrolowane. Zwłaszcza kontenery uruchamiane w systemie z uprawnieniami root. 

Zabezpieczenia wbudowane w Dockera

Docker jako dojrzała technologia oferuje szereg wbudowanych i obsługiwanych rodzajów zabezpieczeń. Najważniejsze zabezpieczenia wbudowane w Dockera to:  

 • SSL/TLS – Docker umożliwia zabezpieczenie komunikacji między kontenerami oraz hostem za pomocą protokołu SSL/TLS. W tym celu można np. skonfigurować certyfikat SSL/TLS. 
 • Izolacja sieciowa – Docker umożliwia izolację sieciową pomiędzy kontenerami, co zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do danych. 
 • Kontrola dostępu – Docker pozwala na kontrolowanie dostępu do kontenerów oraz zasobów sieciowych za pomocą mechanizmów autoryzacji i uwierzytelniania. 
 • Sieci wewnętrzne – Docker umożliwia tworzenie sieci wewnętrznych, które umożliwiają komunikację między kontenerami bez użycia publicznych adresów IP. 
 • Mapowanie portów – Docker umożliwia mapowanie portów kontenerów na porty hosta, co zapewnia kontrolę nad dostępem do usług. 
 • Ograniczenia sieciowe – Docker umożliwia definiowanie limitów przepustowości dla sieci, co zapobiega nieautoryzowanemu wykorzystywaniu zasobów sieciowych. 
 • Zabezpieczenia kernela – Docker umożliwia stosowanie zabezpieczeń kernela Linuxa, takich jak AppArmor lub SELinux, co zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do systemu. 
 • Firewalle – Docker umożliwia konfigurowanie firewalle na poziomie hosta i kontenerów, co pozwala na kontrolowanie ruchu sieciowego i zabezpieczenie przed atakami z zewnątrz. 
 • Zabezpieczenia na poziomie aplikacji – Docker pozwala na stosowanie zabezpieczeń na poziomie aplikacji, takich jak wirtualizacja aplikacji, konteneryzacja aplikacji czy stosowanie narzędzi do wykrywania podatności w kodzie aplikacji.
 • Kontrola zasobów – Docker umożliwia kontrolę zasobów systemowych, takich jak pamięć, procesor czy dysk, co zapobiega nadużywaniu zasobów i atakom DDoS. 
 • Audytowanie zdarzeń – Docker umożliwia monitorowanie zdarzeń i audytowanie systemu, co pozwala na wykrywanie podejrzanych aktywności i szybką reakcję na ataki. 
 • Aktualizacje zabezpieczeń – Docker regularnie udostępnia aktualizacje zabezpieczeń, które eliminują znalezione podatności i zapewniają bezpieczeństwo systemu. 
 • Bezpieczne przechowywanie obrazów – Docker umożliwia bezpieczne składowanie obrazów, które zawierają wszystkie niezbędne pliki i biblioteki potrzebne do uruchomienia aplikacji w kontenerze. Obrazy Docker są przechowywane w centralnym rejestrze, który umożliwia kontrolę dostępu do obrazów i wersjonowanie. 
 • Zarządzanie kluczami – Docker umożliwia zarządzanie kluczami kryptograficznymi, co zapewnia bezpieczeństwo w przypadku wymiany informacji między kontenerami lub hostem.
 • Bezpieczeństwo aplikacji – Docker umożliwia stosowanie mechanizmów kontroli błędów, jak również testowanie aplikacji przed uruchomieniem w kontenerze. To pozwala na wykrywanie i eliminowanie potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa aplikacji.  
 • Zabezpieczenia w przypadku awarii – Docker umożliwia przywracanie kontenerów do wcześniejszych stanów, co pozwala na szybkie odzyskanie systemu w przypadku awarii lub ataku. 
 • Weryfikacja pochodzenia obrazów – Docker umożliwia weryfikację pochodzenia obrazów za pomocą mechanizmu podpisów. To zapobiega uruchamianiu niezaufanych obrazów. 
 • Stosowanie monitoringu – Docker umożliwia stosowanie narzędzi monitorujących, które pozwalają na śledzenie aktywności kontenerów i hosta oraz wykrywanie nieprawidłowości w ich działaniu. Pozwala to na szybką reakcję na ataki lub awarie systemu. 

Podsumowanie

Podczas konfigurowania sieci w Dockerze z punktu widzenia bezpieczeństwa, należy zwrócić uwagę na kilka aspektów, jakich? Poniżej przedstawiamy listę najważniejszych:

 • Typ sieci: Docker oferuje kilka typów sieci, takich jak bridge, host, overlay, macvlan itp. Należy wybrać odpowiedni typ sieci w zależności od potrzeb i wymagań bezpieczeństwa. 
 • Izolacja sieciowa: Docker umożliwia izolowanie kontenerów w osobnych sieciach, co pozwala na lepsze zabezpieczenie aplikacji. Należy zwrócić uwagę na konfigurację izolacji sieciowej, aby uniknąć naruszeń bezpieczeństwa. 
 • Konfiguracja adresów IP: Docker umożliwia łatwe przypisywanie adresów IP do kontenerów. Należy zwrócić uwagę na konfigurację adresów IP, aby uniknąć konfliktów adresów IP i zapewnić bezpieczeństwo sieci. 
 • Uprawnienia: Docker umożliwia konfigurację uprawnień dla kontenerów i sieci. Należy zwrócić uwagę na odpowiednie uprawnienia, aby uniknąć nieuprawnionego dostępu do kontenerów i sieci. 
 • Zabezpieczenia sieciowe: Docker oferuje różne zabezpieczenia sieciowe, takie jak SSL/TLS, iptables, firewall itp. Należy zwrócić uwagę na odpowiednie skonfigurowanie tych zabezpieczeń, aby zapewnić bezpieczeństwo sieci. 
 • Monitorowanie i logowanie: Należy monitorować i logować ruch sieciowy, aby wykryć nieprawidłowości i podejrzane aktywności. Dzięki temu można szybko zareagować na zagrożenia i zminimalizować skutki ataku. 
 • Aktualizacje: Należy regularnie aktualizować Docker i jego składniki, aby uniknąć luk w zabezpieczeniach. W przypadku wykrycia luk w zabezpieczeniach należy je niezwłocznie załatać.