W dobie cyfrowej transformacji nowoczesny sprzęt sieciowy stał się kluczowym elementem sukcesu dla przedsiębiorstw wszelkich rozmiarów. Małe i średnie firmy, które chcą konkurować na rynku z dużymi korporacjami, muszą inwestować w zaawansowane technologie, aby zapewnić sobie efektywne i bezpieczne funkcjonowanie. Jednak finansowanie nowoczesnego sprzętu sieciowego może stanowić istotne wyzwanie, zwłaszcza dla mniejszych firm, które często borykają się z ograniczonymi zasobami finansowymi i brakiem dostępu do atrakcyjnych źródeł finansowania. Właśnie dlatego, coraz więcej przedsiębiorstw poszukuje alternatywnych metod finansowania zakupu lub użytkowania sprzętu sieciowego, które pozwolą im zminimalizować koszty początkowe i lepiej dostosować się do zmieniających się potrzeb technologicznych. 

W artykule przedstawię Ci dwie metody finansowania dostępne na rynku, o których dość mało się mówi. Artykuł ten ma na celu pomóc mniejszym przedsiębiorstwom zrozumieć, że zakup urządzeń to nie jest jedyna forma możliwego finansowania ich użytkowania. Artykuł ten w żadnym w zakresie nie stanowi rekomendacji do korzystania z którejś z przedstawionych form, stanowi on jedynie materiał informacyjny zbudowany na bazie mojego doświadczenia i pracy z firmami różnej wielkości przy projektach rozbudowy ich istniejącej infrastruktury teleinformatycznej.

Wynajem sprzętu

Wynajem sprzętu sieciowego w modelu subskrypcji to elastyczny sposób korzystania z zaawansowanych rozwiązań technologicznych różnych firm. Model ten pozwala firmom na użytkowanie sprzętu bez konieczności ponoszenia kosztów związanych z jego zakupem, a jednocześnie daje możliwość korzystania z najnowszych technologii oraz regularnych aktualizacji sprzętu. Ten rodzaj finansowania dedykowany jest przede wszystkim dla firm, które chcą uniknąć dużych inwestycji kapitałowych, a także dla tych, które potrzebują elastyczności w dostosowywaniu swojej infrastruktury IT do zmieniających się potrzeb. Wiele firm z powodów księgowych woli OpEx niż CapEx. 

W modelu subskrypcji, klient zawiera umowę z firmą partnerską vendora, na podstawie której otrzymuje dostęp do wybranego sprzętu za stałą, miesięczną opłatą. Umowa określa warunki użytkowania sprzętu, takie jak okres subskrypcji, rodzaj i ilość dostarczonego sprzętu oraz zakres wsparcia technicznego. W ramach subskrypcji, klient może również korzystać z dodatkowych usług, takich jak wdrożenie, szkolenia, konsultacje czy zarządzanie infrastrukturą. Szczególnie ta ostatnia opcja jest często wykorzystywana w mniejszych przedsiębiorstwach przedsiębiorstw w którym dział IT stanowi jedynie kilka osób zazwyczaj już dość mocno obciążonych pracą. Dodatkowo w ten sposób można wdrożyć w firmie rozwiązanie, którego nie znają zatrudnieni administratorzy i powierzyć zarządzanie firmie zewnętrznej. Model wynajmu sprzętu to też dobra okazja do nawiązania stałej długoletniej współpracy z partnerem, który w przyszłości spraw danemu klientowi będzie mógł zaoferować lepsze warunki sprzedaży sprzętu czy swoich usług.

Zalety wynajmu sprzętu sieciowego w modelu subskrypcji obejmują: 

  1. Elastyczność: Model subskrypcji pozwala firmom na łatwe dostosowanie swojej infrastruktury IT do zmieniających się potrzeb, zarówno pod względem skali działalności, jak i wymagań technologicznych. Firma może zwiększyć lub zmniejszyć liczbę wynajętych urządzeń w zależności od aktualnych potrzeb. 
  1. Przewidywalność kosztów: Stała, miesięczna opłata pozwala na lepsze zarządzanie budżetem, gdyż klient wie, ile będzie płacić za korzystanie ze sprzętu przez cały okres subskrypcji. 
  1. Dostęp do najnowszych technologii: Klient może korzystać z najnowszych rozwiązań i technologii, a także z regularnych aktualizacji sprzętu, co pozwala na utrzymanie wysokiej jakości i wydajności infrastruktury IT i stosowania nowoczesnych rozwiązań. 
  1. Wsparcie techniczne: W ramach subskrypcji, klient może korzystać z profesjonalnego wsparcia technicznego, które pomaga w rozwiązywaniu problemów oraz zapewnia bieżące wsparcie w obsłudze sprzętu albo nim w imieniu klienta zarządza. 

Wady wynajmu sprzętu sieciowego w modelu subskrypcji obejmują: 

  1. Brak własności sprzętu: Klient nie staje się właścicielem sprzętu, lecz jedynie jego użytkownikiem na czas trwania umowy. W przypadku zakończenia subskrypcji, klient musi zwrócić sprzęt. Także rozwiązanie umowy przed terminem rodzić będzie kary umowne. 
  1. Możliwość wyższych kosztów długoterminowych: W zależności od długości trwania umowy i kosztów miesięcznych, wynajem sprzętu sieciowego w modelu subskrypcji może okazać się droższy od zakupu sprzętu na własność. Przed podjęciem decyzji warto dokładnie przeanalizować koszty obu rozwiązań w perspektywie długoterminowej oraz skonsultować się z księgowym, czy woli koszty operacyjne czy inwestycyjne. 

Model wynajmu sprzętu sieciowego w modelu subskrypcji dedykowany jest przede wszystkim dla firm, które chcą uniknąć dużych inwestycji kapitałowych, a jednocześnie potrzebują elastyczności w dostosowywaniu swojej infrastruktury IT do zmieniających się potrzeb. Jest to szczególnie korzystne dla start-upów, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla firm o dynamicznym rozwoju, które chcą utrzymać swój sprzęt na bieżąco z najnowszymi technologiami. 

Cisco Capital 

Cisco Capital to oddział finansowy firmy Cisco, który oferuje klientom różnorodne i elastyczne opcje finansowania na zakup lub użytkowanie sprzętu Cisco. Głównym celem Cisco Capital jest pomoc klientom w realizacji swoich projektów technologicznych poprzez dostarczenie im odpowiednich rozwiązań finansowych, które są dopasowane do ich indywidualnych potrzeb i możliwości. 

Aby skorzystać z oferty Cisco Capital, klient musi najpierw zidentyfikować swoje potrzeby i wymagania, takie jak rodzaj sprzętu, oprogramowania czy usług, które chce nabyć lub wdrożyć. Następnie, klient powinien skontaktować się z przedstawicielem Cisco Capital lub partnerem Cisco, który pomoże w ocenie dostępnych opcji finansowania i przygotowaniu indywidualnej oferty.

Warunki finansowania są ustalane na podstawie wielu czynników, takich jak wartość projektu, okres finansowania, zdolność kredytowa klienta oraz jego sytuacja finansowa. W związku z tym, aby skorzystać z usług Cisco Capital, klient musi spełnić określone wymagania. Na przykład musi posiadać odpowiednią zdolność kredytową, aby móc ubiegać się o finansowanie. Cisco Capital sprawdzi historię kredytową klienta oraz jego bieżącą sytuację finansową, aby ocenić ryzyko związane z udzieleniem finansowania. Zainteresowany musi też dostarczyć niezbędną dokumentację, taką jak sprawozdania finansowe, prognozy finansowe, plany biznesowe czy inne materiały wymagane przez Cisco Capital w celu oceny wniosku o finansowanie. W zależności od konkretnej sytuacji i rodzaju finansowania, Cisco Capital może wymagać od klienta zabezpieczenia, takiego jak hipoteka, poręczenie czy inne formy gwarancji, aby zabezpieczyć udzielone finansowanie. Klient powinien być w stanie udowodnić, że projekt, na który ubiega się o finansowanie, przyniesie korzyści dla jego firmy oraz że jest zgodny z celami biznesowymi i technologicznymi Cisco. Na koniec musi oczywiście zgodzić się na określone umowy i warunki, które regulują finansowanie, takie jak warunki spłaty, odsetki, opłaty czy inne obowiązki. 

Kiedy klient spełni wymagania i zostanie zaakceptowany przez Cisco Capital, otrzyma indywidualną ofertę finansowania, która może obejmować leasing, wynajem, umowy płatności ratalnej, a także inne usługi finansowe, w zależności od potrzeb klienta. Po podpisaniu umowy, klient może rozpocząć realizację swojego projektu. Ten program finansowania z jednej strony niewiele różni się od tradycyjnego najmu długoterminowego lub leasingu, jednakże, ponieważ jest realizowany przez wyspecjalizowany podmiot w zależny od producenta sprzętu i powiązany jest z realizacją żywotnych interesów producenta w tym wprowadzanie nowych technologii na rynek, warunki w tym programie mogą być bardziej atrakcyjne od typowego leasingu dostępnego w banku. 

Program Cisco Capital nie jest jedynym tego typu programem na rynku, większość wiodących producentów sprzętu sieciowego posiada podobne programy finansowania.

Podsumowanie

Szukając właściwej dla swojej firmy metody finansowania zakupu czy użytkowania sprzętu sieciowego nie zapominajmy o tradycyjnych kanałach sprzedaży nowego i używanego sprzętu sieciowego, leasingu bankowym, linii kredytowej, programach partnerskich czy możliwości skorzystania z dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej. Z własnego doświadczenia i obserwacji widzę, że coraz więcej firm skłania się wynajmie sprzętu powiązanym razem z wynajmem konkretnych usług czy to wsparcia czy to wdrożenia, czy utrzymania infrastruktury. W ten sposób rozwiązywane są nie tylko problemy związane z potrzebą wdrożenia zaawansowanych rozwiązań sieciowych we własnej infrastrukturze, ale też brakiem kompetencji wśród administratorów zatrudnionych w firmowych działach IT. Podejście takie pozwala na spokojne i zaplanowane uzupełnianie i podnoszenie kompetencji administratorów przy jednoczesnym szybkim wdrożeniu zaawansowanych technologii.