W literaturze fachowej jak i na stronach producentów sprzętu sieciowego spotkamy się z określeniami “firewall” oraz “IDS”, “IPS” czy “IDS/IPS”. Bardzo często te nazwy poprzedzone są przedrostkiem “NG” oznaczającym “next generation”. Czym  są te następne generacje urządzeń dbających o bezpieczeństwo naszej infrastruktury i użytkowników? Jak dobór odpowiedniego urządzenia zwiększy bezpieczeństwo ...