Ansible Galaxy to jedna z najważniejszych funkcji w ekosystemie Ansible. Umożliwia ona użytkownikom łatwe współdzielenie, zarządzanie i odkrywanie gotowych do użycia ról. Projekt ten został wprowadzony przez Red Hat jako część narzędzia Ansible, które jest jednym z najbardziej popularnych narzędzi do automatyzacji IT.  Ansible Galaxy, dostępne na stronie galaxy.ansible.com, działa ...