Wstęp W poprzednich artykułach, wspomniany został fakt, że w uproszczonym modelu aplikacja mobilna składa się  z części frontendowej (klienckiej) i backendowej (serwera aplikacyjnego). W tym artykule przedstawiona zostanie metoda testowania statycznego części klienckiej. Statyczna analiza bezpieczeństwa aplikacji mobilnej Ten rodzaj analizy z założenia odbywa się pasywnie, czyli na poziomie kodu ...