Protokół IPv4 został opracowany w latach 70. XX wieku i stał się podstawowym protokołem internetowym na całym świecie. Wprowadził on podział adresów IP na klasy A, B i C. Pozwoliło to organizacjom i sieciom korzystanie z odpowiednio dużych zakresów adresowych w zależności od potrzeb.  Problemy protokołu IPv4, których nie przewidziano ...