Absolutnie fundamentalną kwestią w kontekście reagowania na incydenty jest świadomość, że w ogóle one miały miejsce. Gdy taką świadomość uda nam się zdobyć, będziemy w stanie również przypisać pewne wspólne cechy poszczególnym grupom incydentów.