Atak DDoS (Distributed Denial of Service) to rodzaj ataku na serwer lub usługę internetową, który ma na celu uniemożliwienie użytkownikom dostępu do danej usługi lub strony internetowej poprzez przeciążenie jej zasobów. W przypadku ataku DDoS, atakujący wykorzystuje zwykle wiele komputerów lub urządzeń (zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem, tzw. botnet), aby wygenerować duży ruch sieciowy kierowany na cel ataku. W wyniku takiego przeciążenia, serwer lub usługa internetowa staje się niedostępna dla prawidłowego ruchu sieciowego, co skutkuje spadkiem wydajności, a w skrajnych przypadkach całkowitym zablokowaniem usługi lub strony. Temat tego typu ataków jest bardzo rozległy. W tym artykule postaram się nieco przybliżyć zagadnienia z tym związane oraz zawrę wskazówki jak postępować z tego typu zagrożeniami. 

Atak DDoS może mieć różne cele, w zależności od intencji atakującego. Taki atak może być wykorzystywany do szantażu, wymuszeń, sabotowania usług konkurencyjnych lub po prostu do niszczenia reputacji firmy, lub organizacji. W każdym przypadku atak DDoS stanowi poważne zagrożenie dla biznesu i może prowadzić do znacznych strat finansowych, utraty zaufania klientów, a także poważnych konsekwencji prawnych. Atak DDoS jest trudny do wykrycia i zablokowania, ponieważ zwykle wykorzystuje on wiele komputerów lub urządzeń, które są rozproszone geograficznie i działają niezależnie od siebie. Aby zminimalizować skutki ataku DDoS, organizacje powinny stosować różne środki ochrony, takie jak rozwiązania (filtry) anty-DDoS, wdrażać najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa IT, a także prowadzić regularne testy penetracyjne i analizy ruchu sieciowego, aby wykryć potencjalne zagrożenia i przygotować się na wypadek ataku DDoS. 

Rodzaje ataków DDoS 

Istnieją różne rodzaje ataków DDoS, a każdy z nich wykorzystuje różne metody i techniki w celu zwiększenia ilości generowanego sztucznego ruchu sieciowego. Poniżej przedstawię kilka najczęściej spotykanych rodzajów ataków DDoS: 

  • Atak typu SYN Flood – atak ten polega na przesyłaniu wielu żądań połączenia TCP SYN na celowany serwer. Serwer zaczyna proces nawiązywania połączenia z każdym z żądań, ale nie kończy go, pozostawiając otwarte połączenia w stanie oczekiwania. W ten sposób, gdy liczba otwartych połączeń osiągnie maksymalny limit, serwer przestaje odpowiadać na nowe połączenia, co skutkuje zablokowaniem usługi. 
  • Atak typu UDP Flood – atak ten polega na przesyłaniu dużych ilości pakietów UDP na celowany serwer. Pakiety te nie wymagają połączenia, co oznacza, że serwer nie musi ich autoryzować, a każde przesłane żądanie jest przetwarzane. W ten sposób atakujący jest w stanie przeciążyć łącze internetowe, co skutkuje spadkiem wydajności lub zablokowaniem usługi. 
  • Atak typu HTTP Flood – atak ten polega na generowaniu dużej ilości żądań HTTP na celowaną stronę internetową. W tym przypadku atakujący wykorzystuje przeglądarki internetowe lub boty, aby wysyłać zapytania na stronę w sposób ciągły, co prowadzi do przeciążenia serwera, a w konsekwencji do zablokowania dostępu do strony. 
  • Atak typu DNS Amplification – atak ten polega na wykorzystaniu luk w protokole DNS, który jest używany do translacji nazw domenowych na adresy IP. Atakujący wysyła zapytania do serwerów DNS, które mają zafałszowany adres IP źródła, a następnie oczekuje na odpowiedzi. Odpowiedzi są znacznie większe niż żądania, co powoduje przeciążenie łącza sieciowego na atakowanym serwerze. Odpowiedź przychodzi na adres IP ofiary, co powoduje wzrost ruchu sieciowego. 
  • Atak typu ICMP Flood – atak ten polega na przesyłaniu dużych ilości pakietów ICMP na celowany serwer. Pakiety te są zwykle używane do diagnozowania problemów sieciowych, ale w przypadku ataku DDoS, atakujący przesyła duże ilości tych pakietów na celowy serwer, co może skutkować jego przeciążeniem. 
  • Atak typu Slowloris – atak ten polega na wysyłaniu wielu niekompletnych żądań HTTP na celowaną stronę internetową. W tym przypadku atakujący nie kończy żądania, pozostawiając je w stanie oczekiwania na odpowiedź serwera. W ten sposób serwer utrzymuje połączenia w stanie oczekiwania, zużywając ograniczone zasoby, co skutkuje spadkiem wydajności lub całkowitym zablokowaniem usługi. 
  • Atak typu NTP Amplification – atak ten polega na wykorzystaniu luk w protokole NTP (Network Time Protocol), który jest używany do synchronizacji zegarów na różnych urządzeniach w sieci. Atakujący wysyła zapytania NTP na serwery NTP, które mają zafałszowany adres IP źródła, a następnie oczekuje na odpowiedzi. Odpowiedzi są znacznie większe niż żądania, co powoduje przeciążenie łącza sieciowego na serwerze ofiary. 
  • Atak typu SSDP Flood – atak ten polega na wykorzystaniu luk w protokole SSDP (Simple Service Discovery Protocol), który jest używany do wykrywania urządzeń w sieci. Atakujący wysyła dużą ilość zapytań SSDP na różne adresy IP, co skutkuje przeciążeniem łącza sieciowego na atakowanym serwerze. 

Wszystkie te rodzaje ataków DDoS mają na celu zwiększenie ilości generowanego ruchu sieciowego, co prowadzi do przeciążenia łącza, przepełnienie buforów, przeciążenia serwerów i w konsekwencji zablokowania usługi. Atakujący wykorzystują różne techniki, aby zwiększyć ilość generowanego ruchu, w tym boty, złośliwe oprogramowanie i fałszywe żądania, na przykład te ze sfałszowanym adresem IP źródłowym, tak aby odpowiedź przyszła na serwer atakowany. W przypadku dużych ataków DDoS, atakujący mogą wykorzystać wiele komputerów, serwerów tworzących tak zwane botnety z różnych części świata, co znacznie utrudnia zlokalizowanie źródła ataku i jego skuteczne blokowanie. 

Aby zabezpieczyć się przed atakami DDoS, organizacje i firmy powinny stosować różne środki ochrony, w tym przede wszystkim zapory sieciowe, filtrujące pakiety, rozproszenie ruchu sieciowego oraz ochronę przed atakami w czasie rzeczywistym, a nie dopiero po fakcie, kiedy atak już nastąpi. Z reguły DataCenter oferuje standardowo lub za dodatkową opłatą ochronę anty DDOS na kilku poziomach.  

Ochrona przed atakami typu DDoS 

Organizacje powinny dbać o regularne aktualizacje swojego oprogramowania i zabezpieczeń, aby zapobiec wykorzystaniu luk w zabezpieczeniach przez atakujących. Chodzi tu zarówno o to, by nie stać się ofiarą, ale też o to, by nie stać się częścią botnetu używanego do atakowania innych. Ważne jest także regularne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego oraz świadomość zagrożeń związanych z atakami DDoS. 

W przypadku dużych firm i organizacji, które są bardziej narażone na ataki DDoS, warto rozważyć wykorzystanie specjalistycznych usług, takich jak usługi dostawców usług zabezpieczeń (Security as a Service), które oferują zaawansowane narzędzia i metody ochrony przed atakami DDoS, o czym wspominałem nieco wyżej. 

Jednym z przykładów takiej usługi jest usługa CDN (Content Delivery Network), która umożliwia dystrybucję treści na wielu serwerach na całym świecie. Dzięki temu ruch sieciowy jest rozproszony, co minimalizuje wpływ ataków DDoS na całą usługę. Usługa CDN oferuje również filtrowanie ruchu sieciowego, które pozwala na blokowanie niebezpiecznych pakietów i zapobieganie atakom DDoS. Często sieci CDN oferowane jako usługi ukrywają prawdziwy adres IP serwerów z aplikacjami, dzięki czemu atakujący atakuje sieć CDN a nie faktyczny serwer. 

Oprócz środków technicznych, ważnym elementem ochrony przed atakami DDoS jest plan awaryjny. W przypadku zaistnienia tak poważnego ataku, nasza organizacja powinna mieć przygotowany awaryjny plan działania, który pozwoli na szybką reakcję i minimalizację wpływu ataku na działalność firmy. Plan awaryjny powinien określać procedury, które należy podjąć w przypadku ataku, a także określać role i obowiązki pracowników. Warto taki plan mieć wcześniej opracowany i przygotowane środowisko awaryjne, aby w czasie ataku zachować zimną krew i szybko wdrożyć odpowiednią ochronę.

Podsumowanie 

Ataki typu DDoS stanowią poważne zagrożenie dla firm i organizacji, ale istnieją środki ochrony, które mogą pomóc w minimalizacji skutków takiego ataku. Ważne jest, aby nasza firma miała wdrożone odpowiednie środki bezpieczeństwa i była chroniona jeszcze przed dojściem do ataku, takie jak rozwiązania anty-DDoS, analizę ruchu sieciowego, ochronę infrastruktury sieciowej, wykorzystanie usług CDN, filtrowanie ruchu, regularne aktualizacje oprogramowania, testy penetracyjne i wdrażanie najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa IT. Ponadto, organizacje powinny być przygotowane na wypadek ataku DDoS i wiedzieć, jak szybko reagować i minimalizować skutki takiego ataku w razie zagrożenia.