Podczas ostatniego webinaru (28.02.2024) „Testowanie infrastruktury sieciowej skryptami Python” Piotr Wojciechowski pokazał budowanie testów funkcjonalnych z zastosowaniem modułu aetest z biblioteki pyATS. Podczas kodowania zastosowane zostały specjalne konstrukcje w języku Python, zwane dekoratorami. W poniższym artykule przyjrzyjmy się dokładniej ich działaniu.