Enumeracja serwisów ofiary Narzędzie nmap, poza możliwościami, które zostały opisane w poprzednich częściach opisujących metody skanowania serwera ofiary, pozwala także na szybkie i sprawne sprawdzenie, jakiego rodzaju usługa serwowana jest na danym porcie i (często) w jakiej wersji. Aby wykonać tego typu sprawdzenie, należy zaangażować przełącznik -sV, tak jak zostało ...